Historische Kring Gente

Willem 1

Willem groot

Onze voorzitter Willem Rasing was een van degenen die 26 april een lintje kregen. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat hij zich binnen de kring specialiseert in genealogie.
Misschien hebt u zelfs wel eens een lezing over stamboomonderzoek bijgewoond of een workshop daarover bij hem gevolgd.
U weet waarschijnlijk ook dat hij daarnaast een voortrekkersrol heeft vervuld bij de renovatie van Providentia tot cultureel centrum en dat hij pas nog actief was bij de realisatie van een informatiepaneel WOII aan de dijk.
Maar wist u dat hij ook jaarlijks langdurig zieken en gehandicapten begeleidt bij een bootreis van De Zonnebloem, dat hij coördinator van de collecte voor het Diabetesfonds in Gendt is en dat hij in de werkgroep van het Martinuskerkhof zat en in die functie alle grafstenen die geruimd werden gefotografeerd heeft?
Daardoor zijn er ook weer extra stamboomgegevens in onze computer beschikbaar gekomen en kan familie van de overledene, als ze dat willen, toch nog de foto van de grafsteen bekijken al is die niet meer in werkelijkheid aanwezig.
Hij is ook nog een tijdlang, toen hij nog werkte bij de marechaussee en daar uiteindelijk als majoor met pensioen ging, lid geweest van het CDA Gendt.
Tegenwoordig past Willem regelmatig op bij zijn kleinkinderen en surveilleert hij in de tentamen– en examentijd bij het ROC.
Al met al een verdiende onderscheiding.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn