Historische Kring Gente

 

 


hek kerkhof

 

 

Kerkhof in Gendt -  Hevig teleurgesteld in gemeente


Toen het kerkhof in Gendt geruimd was, is er door de monumentencommissie een plan geopperd om een plekje in te richten met de meest bijzondere, geruimde graven. Omdat dit plan een stille dood was gestorven, besloot de Historische Kring Gente het weer zelf op te pakken.
Intussen wisten we ook waar het hekwerk van de voormalige hervormde en katholieke kerk was gebleven. Dat moest flink gerestaureerd worden en een plan voor herinrichting met enkele graven en poort met hekwerk zou dus een hoop geld kosten.
Bovendien moest er ook nog een mooie plaats voor gevonden worden. Vorig jaar gingen enkele bestuursleden van ons op afspraak naar de gemeentewerf in Huissen, waar alles lag, om het vast naar Gendt over te brengen. Daar aangekomen werd met de wethouder en de gemeenteambtenaar besloten dat het toch beter in Huissen bewaard kon blijven tot de plannen concreet waren. De wethouder zegde zelfs al een bedrag toe om het plan te ondersteunen. Intussen wijdden we er enkele vergaderingen aan en wilden we met het komende Kersenfeest een verkoopactie houden om het resterende geld bijeen te krijgen.
Ons plan was om achter de Banneux kapel een meditatieplaats in het groen in te richten met enkele interessante graven, het hekwerk en het Calvariekruis.

Wie schetst onze ontzetting dat bij ons bezoek op 7 maart 2017 aan de gemeentewerf alles afgevoerd en vernietigd bleek. De ambtenaar daar had van een buitenstaander gehoord ‘dat we er wel geen belangstelling meer voor zouden hebben’, had die buitenstaander nog gegeven waar die interesse in had en had de rest opgeruimd zonder ons of een leidinggevende erin te kennen. Een uitgelezen item voor een programma als “Het kan niet waar zijn”. We hebben het College van Burgemeester en Wethouders een brief gestuurd waarin wij onze verbijstering over de gang van zaken hebben uitgesproken. 

Inmiddels is er een gesprek tussen onze voorzitter en de gemeente geweest, waarin men zich uitput in excuses. Er komt ook nog een excuusbrief van de gemeente. Dat is het dan onder het mom ‘gedane zaken nemen geen keer’.

 

 


  • kerkhof-01
  • kerkhof-02
  • kerkhof-03
  • kerkhof-04
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn